Thursday, February 9, 2012

Alahai~ Bermulanya era kebangkitan Islam


Tahun 2001-2010 sebanyak 6 ribu penduduk Britain telah memeluk Islam setengah daripada jumlah tersebut adalah wanita.

Tahun 2011 sebanyak 5200 orang.

Perkembangan Islam di Britain adalah disebabkan budaya hidup Islam yang memberi kebahagiaan dalam kehidupan keluarga serta dengan memeluk Islam mereka berjaya meninggalkan tabiat tidak baik.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...